Mănăstirea BĂLINEŞTI

Logofătul Tăutu a construit în 1493 la Curtea sa de pe malul Siretului o biserică impozantă, astăzi “…unul dintre cele mai reprezentative monumente din epoca lui Ştefan cel Mare” (V. Drăguţ).

Edificiul este de plan dreptunghiular, boltit în semicilindru, fără abside, cu pronaos poligonal şi turn-clopotniţă adosat la sud, în dreptul intrării.

Pridvorul este împodobit cu sculpturi în stil flamboyant, faţadele cu discuri de ceramică smălţuită sub cornişă, soclul, ancadramentele, nervurile bolţii pridvorului au numeroase elemente de stil gotic.

Pictura interioară, de ridicată valoare artistică, este opera din 1493 a unei echipe conduse de zugravul Gavriil Ieromonahul. Portretul ctitorului din tabloul votiv reprezintă una din cele mai reuşite picturi de acest gen din Moldova epocii, Reţin atenţia în mod special Ducerea la judecată a lui Iisus, Drumul Crucii, Aşezarea în mormânt (naos), Sfânta Varvara (pronaos) cu evidente influenţe renascentiste.

Pictura exterioară, realizată probabil în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, se păstrează fragmentar (Judecata de Apoi). În biserică se află pietrele funerare ale ctitorilor.

Bucovina Manastiri Manastiri Bucovina

Related Listing

Place Your Review

Rate this place by clicking a star below :

Send To Friend

Verificare cod
captcha image

Send Inquiry

Verificare cod
captcha image

CONTACT

Str. Nicolae Balcescu, nr. 4, Suceava
J 33/436/23.07.1997; CUI: 9642373
Licenta de turism: TO 7569/05.04.2016
Brevet de turism: 16856/30.07.2010
Polita de asigurare: seria I,nr. 43888 / 17.03.2017